18 iunie 2024

allcryptocurrencies.news

Știri online de ultimă oră

SENAT Managerii culturali pot conduce aceeaşi instituţie publică cel mult 10 ani – 12.02.2020

2 min read

O persoană nu poate deţine funcţia de management al aceleiaşi instituţii publice de cultură pentru o perioadă mai lungă de 10 ani, prevede o propunere legislativă a senatorilor Vlad Alexandrescu (USR) şi Lucian Romaşcanu (PSD), depusă la Senat.

„Dacă persoana împlineşte termenul de 10 ani de exercitare a contractului de management în interiorul unei perioade contractuale, contractul încetează de drept”, prevede proiectul care modifică OUG 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.

„Prin limitarea duratei de ocupare a funcţiei de manager la 10 ani se evită permanentizarea conducerii unei instituţii culturale. Astfel nu va mai exista posibilitatea creării unor reţele de interese, care, pe termen lung, să dăuneze politicii culturale a unei singure instituţii. Perioada de 10 ani reprezintă de două ori durata unui mandat maxim de cinci ani, durată de timp suficientă pentru o persoană să exercite funcţia de manager al unei instituţii de cultură”, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative.

Proiectul include condiţii suplimentare pentru candidatul persoană fizică pentru funcţia de manager – să nu deţină o altă funcţie de conducere la o altă instituţie din România şi să nu fi îndeplinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă.

„Se urmăreşte astfel evitarea conflictului de interese în persoana managerului instituţie de cultură, precum şi asigurarea unui management dinamic deschis şi competitiv al instituţiilor de cultură”, argumentează iniţiatorii noile condiţii pentru candidaţi, în expunerea de motive a proiectului.

Iniţiatorii propun unele incompatibilităţi pentru membrii în comisiile de concurs şi în cele de soluţionare a contestaţiilor.

„În comisia de concurs, nu pot fi desemnate în calitate de specialişti în domeniul de activitate al instituţiei persoane care au în executare un contract individual de muncă încheiat cu instituţia pentru care se organizează concursul sau un contract de management încheiat cu autoritatea care organizează concursul ori persoane care se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu autoritatea”, mai prevede proiectul de act normativ.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum şi pentru modificarea OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare va intra în dezbaterea Senatului, ca primă Cameră legislativă sesizată

Sursa stire bursa.ro