15 iulie 2024

allcryptocurrencies.news

Știri online de ultimă oră

ÎN CIUDA RAPOARTELOR ANI, Guvernul sprijină aleşii locali incompatibili să îşi reînnoiască mandatele în acest an – 16.04.2020

3 min read

Guvernul PNL nu susţine proiectul legislativ de modificare a Codului Administrativ prin care se doreşte împiedicarea accesului la calitatea de ales local, în 2020, a persoanelor faţă de care Agenţia Naţională de Integritate a constatat, prin rapoarte de evaluare, cu mai puţin de 3 ani înainte de datat alegerilor locale că au săvârşit fapte care au determinat existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate. Punctul de vedere negativ al Executivului priveşte o iniţiativă legislativă iniţiată de un grup de parlamentari PNL, PSD şi neafiliaţi, proiect care ar reprezenta un pas înainte, fie şi numai pe parcursul acestui an electoral, în eliminarea din rândul actualei clase politice locale a tuturor celor aflaţi în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese.

Guvernul consideră că prin proiectul respectiv se introduce o inegalitate pentru aleşii locali doar pentru alegerile locale din anul 2020, în sensul interzicerii dreptului de a fi ales, în ipoteza în care persoanele au săvârşit fapte care au determinat existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate, constatate prin rapoarte întocmite de Agenţia Naţională de Integritate, comunicate cu mai puţin de 3 ani înainte de data alegerilor şi pe de altă parte, se propune invalidarea mandatelor de primar şi de consilier local în ipoteza mai sus menţionată.

În motivarea deciziei sale, Cabinetul Orban arată: „Considerăm că ceea ce se propune reprezintă de fapt o condiţie de eligibilitate care trebuie îndeplinită inclusiv în ziua alegerilor, astfel că odată verificată îndeplinirea acesteia în momentul respectiv, invalidarea mandatelor nu se mai justifică. (…) De altfel, art. 4 şi art. 6 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 stabilesc o serie de ineligibilităţi aplicabile persoanelor care candidează la alegerile locale. Mai mult, reglementarea trebuie instituită cu aplicabilitate general valabilă şi obligatorie, astfel încât să se respecte principiul constituţional al nediscriminării, or în cazul de faţă ineligibilitatea este stabilită doar pentru alegerile locale din anul 2020. Totodată, având în vedere că reglementarea vizează modificarea unor dispoziţii din materie electorală, fiind modificată în mod indirect legislaţia electorală prin adăugarea unui nou caz de ineligibilitate la cele deja reglementate de legislaţia în materia alegerilor locale, apreciem că ar trebui avute în vedere recomandările în materie electorală formulate de Comisia de la Veneţia în Codul bunelor practici în materie electorală (par. 64-66) cu privire la modificarea legislaţiei electorale cu mai puţin de 1 an înainte de alegeri”.

De asemenea, se consideră că, dacă ar fi acceptată soluţia propusă de iniţiatori, persoanele care s-au aflat în situaţie de incompatibilitate ori de conflict de interese, situaţii confirmate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi care nu au fost sancţionate prin eliberarea din funcţie, sau pentru care, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare până la data alegerilor din anul 2020 nu a trecut o perioadă de 3 ani, ar putea candida şi ocupa funcţii de ales local, deşi se află în perioada de interdicţie de 3 ani în care nu mai pot exercita o funcţie sau o demnitate publică.

Guvernul consideră că prin propunerea legislativă de modificare a Codului administrativ sunt lipsite de efecte rapoartele de evaluare emise de Agenţia Naţională de Integritate şi, în cazul contestării, hotărârile judecătoreşti definitive prin care aceste rapoarte de evaluare au fost confirmate. Astfel, un număr de persoane ar putea beneficia de un regim preferenţial, în sensul în care, deşi se află în perioada de interdicţie de 3 ani în care nu mai pot exercita o funcţie sau o demnitate publică, ar putea să candideze şi să ocupe funcţii de ales local, perioada de interdicţie fiind „ştearsă”, prin efectul modificărilor intervenite.

Sursa stire bursa.ro