Firea anunţă proiectul „Clar pentru copii” – 08.02.2020

Primarul Capitalei Gabriela Firea anunţă proiectul „Clar pentru copii”, prin care Primăria Capitalei va deconta contravaloarea unei perechi de ochelari pentru copii, în limita a 500 de lei. Bugetul proiectului, care se va derula pe o perioadă de doi ani este de 2 milioane de lei.

„Primăria Capitalei, prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale, iniţiază un proiect destinat copiilor bucureşteni – „CLAR pentru COPII” -, care are ca scop ameliorarea sau remedierea problemelor oftalologice.Acesta va fi supus dezbaterii Consiliului General in sedinţa ordinară din luna februarie. Beneficiarii proiectului vor fi copiii din Municipiul Bucureşti, cu vârste cuprinse între 0 şi 17 ani, care au o recomandare în acest sens de la medicul specialist”, scrie Firea pe Facebook, precizând că aceste proiect reprezintă o „investiţie în oameni”, mai ales în cei aflaţi în situaţii speciale.

Primarul General spune că aceste programe continuă, în ciuda dificultăţilor financiare ale municipalităţii.

„Venim cu un nou proiect cu impact asupra calităţii vieţii şi asupra sănătăţii copiilor din Capitală – CLAR pentru COPII -, decontând contravaloarea unei perechi de ochelari, în limita a 500 de lei. Acest program se va alătura celorlalte proiecte de succes ale Primăriei Capitalei, cu o rată mare de accesare, extrem de utile pentru oameni, cum sunt: plăţile lunare pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi, gravide, copii nou-născuţi, fertilizare in vitro, tineri căsătoriţi, familii monoparentale, chiria pentru victimele violenţei domestice, consultaţii stomatologice pentru copii etc”, afirmă Gabriela Firea.

Sprijinul financiar va fi acordat o singura dată şi va reprezenta contravaloarea unei perechi de ochelari. În cazul în care valoarea ochelarilor achiziţionaţi, dovedită prin documente justificative, este mai micp de 500 de lei, ASSMB va deconta exclusiv suma respectivă. Dacă valoarea depăşeşte 500 de lei, se va deconta suma maximă de 500 de lei.

Criteriile de eligibilitate sunt:

– Domiciliul stabil sau viză de reşedinţă în Municipiul Bucureşti, obţinută cu cel putin 6 luni înainte de depunerea cererii, pentru beneficiari minori având vârsta peste 14 ani, iar în cazul beneficiarilor minori care nu au împlinit vârsta de 14 ani, reprezentantul legal trebuie să aibă domiciliul stabil sau viză de resedinţă în Municipiul Bucureşti cu cel puţin 6 luni înainte de depunerea cererii;

– Recomandare medicală de la medicul specialist/primar.

Proiectul se va derula în perioada 2020-2021 şi se va adresa unui număr total de 4000 de beneficiari, astfel: 2000 de beneficiari în anul 2020 şi 2000 de beneficiari în anul 2021.

Bugetul multianual al proiectului este de 2.013.300 lei.

Sursa stire bursa.ro